Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra  política de  privacitat 

Títol central

xapablanc2

Col·legi Pare Manyanet Les Corts
Trav. de Les Corts, 331 - 08029 Barcelona

Tel. 934396700 

Com arribar

A- A A+

Accés editors

Search

xarxes

Google Traductor
Catalan English French German Italian Spanish

pobertes2019

pobertes1920

DIRECCIÓ GENERAL

Entitat Titular

“FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, JESÚS, MARIA I JOSEP”: Congregació religiosa formada per religiosos-sacerdots i fundada per Sant Josep Manyanet i Vives l’any 1864.
El Superior General de la Congregació designa la persona que representa la Titularitat en el Col·legi de forma habitual, el Director General del Col·legi. En el Director General i en altres òrgans de govern i gestió personals delega
l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies de la Titularitat.

Direcció-coordinació general

El Director General és el representant ordinari de la Congregació de “Fills de la Sagrada Família, Jesús Maria i Josep” en el Col·legi i ostenta habitualment la seva representació davant tot tipus d’instàncies civils i eclesials i davant els diversos estaments de la Comunitat Educativa del Col·legi. En l’exercici de les seves funcions està assessorat per l’Equip Directiu, que és l’òrgan ordinari de gestió de tot el Col·legi. Les seves missions específi ques són:

✓ coordinar el conjunt d’activitats del Col·legi,
✓ corresponsabilitzar-se del seu funcionament i
✓ impulsar l’acció educativa global.

El Reglament de Règim Interior especifi ca les diferents funcions dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats, així com la participació, drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa del Col·legi.

Direcció acadèmica de cada secció

Els Directors Acadèmics amb els seus Equip Directius són els responsables de dirigir i coordinar, d’acord amb el Director General, el conjunt del treball escolar en cada etapa educativa en nom de la Titularitat, sense perjudici de les competències reservades al Director General i als òrgans col·legiats corresponents.

 

Equip Directiu

equipdirectiu 1718

 

Director General del Col·legi: P. Marcel·lí Muñoz, S.F.
Directora Acadèmica d’Educació Infantil i Primària: Raquel Benítez
Cap d’Estudis de Primària: Raquel Benítez
Directora d’Educació Secundària: Olga Durán
Cap d’Estudis de Secundària: Olga Durán
Coordinador Pedagògic d’Educació Secundària: Xavier Alzina
Coordinador de Pastoral: P. Fermín MArtínez, S.F.
Coordinador del Gabinet Psicopedagògic: Rosa Mª Pallejà

 

Consell Escolar

 

cescolar1718

President del Consell: P. Marcel·lí Muñoz, S.F.

Representants de la Titularitat:
1. P. Fermín Martínez, S.F.
2. Raquel Benítez
3. Olga Durán

Representants dels professors:
1. Xavier Garriga
2. Elena Jorge
3. Mercedes Vinaches
4. Isabel Cornet

Representants dels pares:
1. Francina Fraile
2. Lina Bono
3. Elena Custodio

Representants dels alumnes:
1. Germán Altet
2. Carlota De Cabo

Representant del PAS:
1. Consol Oriol