activitats a l'escola: calendaris i horaris

22-23
Inici de les classes:
Parvulari i EP: 5/9
ESO i Batxillerat: 7/9
Fi de curs Parvulari i EP: 22/6 - ESO i BAT 20/6

HorariParvulari: 9 a 13 - 15 a 17
EP: 9 a 13 - 15 a 17
ESO: 8-9 a 13:30 - 15:15 a 17:15
Batxillerat: 8 a 14:30

 Vacances  
Nadal: 22/12 al 08/1 
S. Santa: 3/4 al 10/4 

FestesLocals: 26/9 - 5/6
Ll. elecció: 31/10 - 9/12 - 20/2 -17/3 - 2/6
Estatals: 12/10 - 1/11  - 6/12 - 8/12 - 1/5