EL NOSTRE MODEL

 Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l'excel·lència

 

Ara ja fa sis anys que ens vam endinsar de ple en aquest nou projecte educatiu vessat en la creativitat, la innovació i buscant l’excel·lència.Volem formar alumnes creatius, capaços d’imaginar, inventar i crear; innovadors, disposats al canvi i la innovació, i excel·lents, buscant la millor manera de fer les coses.

Perquè som conscients que vivim en una societat canviant, en trànsit continu, líquida, complexa, amb nous perfils, noves situacions i nous escenaris... que ja tenim aquí i ens hi trobem immersos. I és des de l’escola que hem de donar resposta i hem de preparar als ciutadans del demà per la nova societat que encara no coneixem.

L’educació tal com la hem conegut i com continua enmolts llocs, ja no serveix per a la nova societat, per això hem de canviar l’escola, el seu entorn i les seves metodologies. El futur està aquí i ara, però encara no sabem tot el queens depararà. Desconeixem com serà la societatdel futur, però hem de ser capaços deformar els nous homes i dones que estiguin preparats per assumir-la i, sical, transformar-la.

Però en aquesta societat del futur, el més important han de continuar sent les persones. Hem de ser capaços creari formar una nova humanitat d’acord als temps, però sense renunciar a l’essència més profunda. A lanostra escola volem formar el cor i l’intel·lecte dels nostresalumnes. Oberts a la societat i al transcendent. Competents en el sentit ple de la paraula! Per això pares, professors, alumnes i també la societat entot el que té de bo i millor hem de ser capaços de formar una autèntica comunitat d’aprenentatge, on tots aprenentde tots i de tothom per saber donar resposta als reptes i necessitats d’aquest segle XXI.

educa

Avui en dia no només ensenya i educa la família il’escola. Són molts agents que entren en contacte amb els adolescents i joves, i no tots són bons ni interessen, d'aquí la necessitat d’anar a una des de l’escola i la família. Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l’excel·lència. Per portar a terme aquesta transformació educativa ésnecessari fer el canvi de paradigmes que això comporta: les classes magistrals, els currículums tancats, els dogmatismes dels llibres de text,... formen part del passat. A la nostra escola el que es sent avui en dia és: estimulació primerenca, tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), aprenentatge basat en problemes (ABP), aprenentatge significatiu, diversificació curricular, treball cooperatiu, treball competencial, rutines i destreses de pensaments, e-porfoli,...

Avui en dia fem servir el treball que va desenvolupar Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples per fer treballar als alumnes i als mestres d’una manera diferent i novedosa. Perquè no tenim una única intel·ligència i tots podem arribar a desenvolupar-les formem als nostres professors en les teories de Gardner perquè siguin guies, acompanyants dels alumnes en el seu procés de descobriment i creixement permanent.Treballant en projectes d’intel·ligències múltiples i de comprensió, estem formant alumnes no només capaços deviure el moment que els toca viure, sinó de saber adaptarsei transformar el seu entorn, i tot això d’una manera més lúdica, divertida, vivencial, manipulativa i enriquidora. Treballant els projectes de comprensió desenvolupen les seves capacitats al màxim, per a ser creatius, innovadors i excel·lents. Les transformacions en forma d’innovació que estem aplicant al Centre els últims anys; programes d’estimulació, programa matemàtic amb l’EntusiasMAT, programa de lecto-escriptura amb Ludilletres, aprenentatge del violí, els escacs a l’aula, el nou programa Oxford en llengua anglesa a Educació Infantil, l’EntusiasMAT fins a 5è de primària, els escacs a l’aula, la robòtica, els auxiliars de conversa,els projectes transversals i de comprensió, l’APS, l’ABP, elstreballs de pensament crític i creatiu... són la nostra aposta de futur per formar alumnes brillants, persones responsables i també cristians autèntics.

Les Escoles del Pare Manyanet som la segona llar delsvostres fills, van ser concebudes en el seu temps per santJosep Manyanet no només com a laboratoris d’aprenentatge,sinó com a centres d’educació. Per això els valors humans icristians formen part del nostre ADN educatiu. Els nostres professors han estat i són les persones quelideren aquest projecte. Compromesos i responsables amb el projecte educatiu del Centre, generosos en el seu temps, aporten lo millor que tenen i són perquè els nostres alumnes, els vostres fills siguin els homes i dones de demà transformadors de la seva societat.