global learning lab 
(Laboratoris d'aprenentatge global)

“És necessari que ens sostingui la convicció que, en l’educació, es troba la llavor de l’esperança: una esperança de pau i de justícia. Una esperança de bellesa, de bondat: una esperança d’harmonia social” (Papa Francesc)

E
En el context del “pacte educatiu global” anunciat pel Papa Francesc amb la intenció de produir un canvi de rumb en la humanitat per a fer-la més humana, més fraterna, més acollidora i més justa i, en el marc de la transformació educativa, que ja fa temps vam començar a l’Escola; enguany el nostre objectiu comú és convertir les nostres aules en “laboratoris d’aprenentatge global”.

El mateix Papa posarà l’èmfasi d’aquest pacte en l’educació.

L’educació és una de les formes més efectives d’humanitzar el món i la historia. És, sobretot, una qüestió d’amor i responsabilitat que es transmet en el temps, de generació en generació.
Educar és sempre un acte d’esperança. “És necessari que ens sostingui la convicció que, en l’educació, es troba la llavor de l’esperança: una esperança de pau i de justícia. Una esperança de bellesa, de bondat: una esperança d’harmonia social”.
El problema moltes vegades està en la implementació d’aquest canvi! Hem de ser creatius i innovadors per aconseguir construir una autèntica comunitat d’aprenentatge -en paraules del Papa, aldees d’educació- on tots aprenem de tots per saber donar resposta als reptes i a les necessitats de la nostra canviant societat.
Sovint sentim parlar de la transformació educativa i, pensem o ho reduïm només a la transformació arquitectònica sense pensar i reflexionar que la transformació educativa és global. Tot ha de canviar per donar sentit al que volem aconseguir mitjançant l’educació.
Reduir els canvis educatius a la transformació dels espais físics únicament, no deixa de ser un dels error més freqüents que estem vivint ara al món educatiu i que, moltes vegades, ens impedeix avançar cap allò que anomenem “educació global”.
La transformació espacial als Centres educatius ha d’anar acompanyada d’altres transformacions anteriors per donar sentit al que fem i esperança als esforços que hi dediquem.
Les estratègies educatives que garanteixen els principis de la transformació dels espais educatius han de tenir en compte els següents aspectes:

-L’aprenentatge basat en l’alumnat (L’estudiant és el centre del seu currículum i la seva trajectòria d’aprenentatge es redefineix a cada moment. Proporcionem un currículum personalitzat, d’una manera ordenada, assistida i eficaç).

- Col·laboració entre docents (Team Teaching) (Els docents són membres d’un equip (no val la dita ”cada mestre té el seu llibre”), s’organitzen i planifiquen en equips per a treballar de forma interdisciplinar. D’aquesta manera coneix on es troba l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i són capaços d’identificar els criteris d’èxit perquè puguin avançar i assolir noves metes de coneixement).

- Clima escolar positiu. Permet que la persona se senti acompanyada, segura, estimada, tranquil·la i fomenta el seu desenvolupament. Això repercutirà en l’aprenentatge i en l’establiment de relacions positives. El fet de potenciar un bon ambient escolar afavoreix una convivència sana.

- Integració de les tecnologies. Les tecnologies formen part del dia a dia. Els centres educatius es converteixen en centres intel·ligents, amb la tecnologia necessària per a recopilar informació i saber-la processar.

- Horaris flexibles perquè la personalització de l’aprenentatge sigui real i l’alumnat pugui treballar al seu propi ritme és necessari trencar l’antic esquema “grups d’alumnes-professor-hora- aula”.

- Connexió amb el medi ambient, la comunitat i la xarxa global. La preservació del planeta és una urgència. I lligada a aquesta preservació està l’aportació a la comunitat. Tots són agents de canvi. L’aprenentatge que no sigui significatiu avui en dia no té cabuda a l’educació. Hem de saber posar a disposició de l’alumnat les eines i mitjans necessaris per preservar el nostre planeta i aportar valor a la nostra comunitat.F
Fa nou anys que al nostre centre estem treballant aquestes estratègies que ens han portat a la transformació física dels nostres espais. Transformació física que ens ha permès experimentar amb l’alumnat allò que anomenem al món de l’educació: “ les metàfores primordials d’aprenentatge globals”.

- Foc de campament: és la reunió al voltant d’un expert. Una persona que té coneixements i sap com els ha de transmetre. Això ho hem dut a terme amb la implementació de les classes magistrals que encara són vàlides i necessàries per ensenyar i aprendre.

- Abeurador (font): és l’aprenentatge dels companys. Mitjançant el treball cooperatiu, la formació de grups formals e informals i les rutines de pensament, tots aprenem de tots. Cadascú posa a disposició dels companys el que ha après perquè tots se’n puguin beneficiar.

- Cova: és l’aprenentatge de la introspecció. Cadascú busca en el seu interior, en els seus pensaments, en els seus sentiments per poder fer una identificació, interpretació, percepció i compressió de les pròpies emocions, pensaments i conductes mitjançant la formació de grups base i el treball del Porfoli.

- Vida: es tracta de l’aprenentatge, fent. Acompanyar per buscar respostes a problemes quotidians. Per aprendre significativament, hem d’ensenyar l’alumnat a pensar, a formular-se interrogants a provar respostes positives que els portin cap a un nou coneixement. Al centre, aquest aprenentatge per a la vida el duem a terme mitjançant el TBL, els projectes d’aprenentatge-servei i les destreses de pensament. Tot això dins un aprenentatge contextualitzat que ajudarà l’alumnat en la seva vida quotidiana a trobar les respostes adients.


Aquest curs hem dut a terme la primera grans transformació espacial amb la posada en marxa del “Projecte Mediterrània” d’educació infantil que farà un recorregut per les grans cultures mediterrànies, impregnant-nos de l’esperit olímpic de les tres ciutats mediterrànies que han organitzat les olimpíades (Atenes, Roma i Barcelona) per formar persones i ciutadans compromesos amb la societat i, el que és més importants, transformadors d’aquesta, amb l’objectiu de formar alumnes “olímpics” en el sentit més ple de la paraula, excel·lents alumnes i excel·lents persones.

I amb la col·laboració de tots els que formem part d’aquesta aldea d’educació segur que ho aconseguirem.


Moltes gràcies per la vostra confiança i recolzament i bon curs per a tothom!

                                                                    P.Marcel·lí Muñoz S.F.
                                                                    Director General