Primera transformació

Partint de la base que “cada alumne és el centre del seu currículum i la seva trajectòria d’aprenentatge es redefineix a cada moment”, proporcionem un currículum personalitzat, d’una manera ordenada, assistida i eficaç.

Sobre la base d’això i el nou disseny curricular que va comportar la incorporació de les competències, presentem un nou pla d’estudis interdisciplinari i contextualitzat.

En haver incorporat les Intel·ligències Múltiples a l’aula, hem transformat el currículum amb noves matèries. Aquest canvi de currículum i metodologia ha portat al canvi de la manera d’avaluar.

Es tracta d’una avaluació per a l’aprenentatge i no tant de l’aprenentatge. Això implica que alumnes i professors utilitzin l’evidència sobre la comprensió, el coneixement i les habilitats dels alumnes per millorar l’aprenentatge.

Ajuda a entendre el que succeeix i per què succeeix i facilita la rectificació, el reconeixement d’errors i la millora de la pràctica.

Segona transformació

El professor, sabedor que l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge:

 1. Planifica i coordina el currículum personalitzat. 
 2. Dirigeix i dóna suport al procés d’aprenentatge. 
 3. Orienta, avalua i dialoga amb l’alumne. 
 4. Aprofita les destreses, aficions i coneixements dels alumnes. 
 5. Treballa i avalua en equip. 
 6. Domina la infraestructura i la infoestructura. 
I l’alumne, té el paper actiu en el seu aprenentatge. Per això:

 1. Participa en l’establiment del seu propi currículum 
 2. Treballa individualment i en grup en projectes, recerques i activitats 
 3. Se li demana abans de res que aprengui a comunicar el coneixement adquirit, a explicar el que ha esbrinat, descobert i comprès. 
 4. És avaluat per les seves competències personals i la seva iniciativa, no per la seva capacitat de repetir.

Tercera transformació

Perquè la personalització de l’aprenentatge sigui real i els alumnes puguin treballar al seu propi ritme gràcies al seguiment i assessorament dels seus professors i que tinguin l’oportunitat de participar en diversos grups cooperatius per dur a terme un projecte, és necessari trencar l’antic esquema “grup d’alumnes- professor-hora-aula”.

Per això:

 • S’agrupa a l’alumnat en funció de projectes i tasques, d’una manera altament flexible i dinàmica 
 • Gestionem l’aprenentatge individualitzat de cada alumne a llarg termini.
 • Establim sistemes d’informació i comunicació eficaces i de valor afegit. Desenvolupem noves formes de lideratge. 
 • Evolucionem cap al treball en xarxa, amb nous indicadors de funcionament i control.

Quarta transformació

Una vegada realitzades les tres transformacions anteriors és molt evident que no es poden desenvolupar les accions educatives, agrupacions d’alumnes, treballs cooperatius,… als espais que els col·legis disposen actualment.

Hem de canviar la concepció dels espais escolars per convertir-los en entorns flexibles d’aprenentatge, aptes per al treball en equip, que siguin inclusius, atractius i pràctics. La tendència en el disseny de noves escoles i remodelacions de les antigues és ampliar el concepte de l’entorn d’aprenentatge i treballar en comunitats.

La tecnologia forma part ja del dia a dia. A poc a poc els centres educatius es converteixen en escoles intel·ligents, amb la tecnologia necessària per recopilar informació i saber-la processar.