HISTÒRIA DE L'ESCOLA

E ra un desig de tota la Congregació obrir un col·legi al costat del Seminari Sagrada Família, que seria el primer que portaria el nom del seu fundador, el Pare Manyanet. El 15 de gener de 1962, començaren les obres del nou col·legi sota la direcció de l’arquitecte Josep Brugal. El dia 1 d’abril, el bisbe titular de Colofon, Fra Matias Solà, després de l’ordenació de cinc sacerdots, va beneir i col·locar la primera pedra.

El setembre del curs 1962-63 van començar les classes en uns locals provisionals a la planta baixa del Seminari, amb 75 alumnes. dia 12 de gener de 1964, festa de la Sagrada Família, dins la commemoració del Centenari de la Congregació, fou beneït el nou Col·legi Pare Manyanet pel que més endavant seria Cardenal de Barcelona Dr. Narcís Jubany. Foren presents al solemne acte nombroses famílies i amics, tots els alumnes i professors i molts religiosos de la Congregació, presidits pel P. General Magí Morera i pel Vicari General P. Martí Millet.

Tots els alumnes i professors es traslladaren al nou edifici, amb el cor radiant i la il·lusió de donar vida a una obra gran que acabava d’emprendre el vol. Des d’aleshores el Col·legi ha anat creixent. El 1968 va construir-se una nova ala per a Batxillerat al carrer Prat d’en Rull, amb la piscina, el gimnàs i el saló d’actes, que més endavant seria subdividit per a les instal·lacions de l’Esportiu Manyanet. Naixia el Col·legi Pare Manyanet amb els mitjans i recursos pedagògics més avançats dels seu temps ( piscina climatitzada, gimnàs, circuit tancat de televisió, laboratori d’idiomes...), tot al servei de l’educació i instrucció dels alumnes i d’altres associacions familiars i juvenils.

Al Curs 1981-82 començà a funcionar en règim d’ensenyança mixta, a partir del Parvulari, que fou situat a la planta baixa del Seminari amb accés a les aules des del claustre i el jardí interior. L’any 1989 el Col·legi va celebrar els seus primers 25 anys de servei a les famílies, al barri i a tota la societat barcelonina. L’any 1997, amb motiu de la implantació dels diferents cicles d’ensenyança obligatòria d’acord amb la nova llei d’educació, es va emprendre una reordenació general de l’edifici i dels patis: adossades a l’ala de batxillerat, van construir-se noves aules.

Al soterrani, van ampliar-se les instal·lacions de l’Esportiu Manyanet, destinant-hi espais per a la Banda, l’Esplai Natzaret i de lleure, amb nous vestuaris per als alumnes. S’organitzà la ubicació de les diferents etapes d’una manera més funcional. El Parvulari fou situat al primer pis de l’edifici de la Travessera de Les Corts, ampliat en tres aules per a alumnes de P3. L’any 2000 fou enderrocada l’ala que servia de residència de la comunitat religiosa, així com les antigues aules de Parvulari, i els patis guanyaren espai i regularitat. També es va procedir a la remodelació de la piscina amb les corresponents millores tècniques.

Durant el curs 2014-15 es van portar a terme les celebracions dels 50 anys del Centre i va començar a funcionar la nova Llar d’infants, nova saba per envigorir l’arbre esplendorós que és el Col·legi Pare Manyanet.

Obres (1962)

Construcció de l'edifici de Travessera de Les Corts

Inauguració (1964)

Acte d'inauguració doficial de l'escola

Obres (1966)

Construcció de l'edifici de Prat d'en Rull 

Residència  (2003)

Construcció de la Residència Universitària 

Pista coberta (2009)

Construcció de la pista coberta al pati de l'escola

Llar d'infants (2014)

Construcció de la nova llar d'infants P.Manyanet