ELS NOSTRES PROJECTES A L'AULA

EDUCACIÓ INFANTIL

En aquesta etapa es treballen a partir de la descoberta d'un mateix i dels altres, per a poder expresar-se. A P5 s'aprofundeix en el coneixement del llenguatge tecnològic partint de l'aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa es fomenta en els projectes tot el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant l'ús d'una metodologia basada en projectes de comprensió centrats en les matèries de llengües.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

En aquesta etapa es fomenta la realització de projectes de comprensió basats en matèries, interdisciplinars i també es fan projectes transversals. Altrament es treballen metodologies ABP/PBL amb tecnologies iPad.

PROJECTES DE COMPRENSIÓ

EL TREBALL COOPERATIU

A partir de la realització de grups de treball els alumnes comencen a resoldre els reptes proposats per a obtenir tota la informació necessària per al desenvolupament del projecte

MÈTODE DE TREBALL

CONSULTA

PLANIFICA

DISSENYA

DESENVOLUPA

PROVA

PUBLICA